Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Chroń dzikie owady

MA-2015-001228_t

Startuje druga edycja społecznej kampanii Makowa Łąka, której ambasadorką jest słynna Pszczółka Maja.

Jej celem jest promowanie ochrony dziko żyjących owadów i dbanie o różnorodność biologiczną. Kampania skierowana jest do opiekunów dzieci w wieku 3-6 lat. Częścią projektu będzie organizowane w czerwcu Owadzie Lato – ogólnopolska akcja obserwowania i liczenia owadów.

Więcej szczegółów na stronie www.pszczolkamaja-ochronaowadow.pl i w mediach społecznościowych Pszczółki Mai.

MA-2011-000180

MBEC-2021-0092148

 

Leave a Reply