Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Dziecko. Pielęgnacja i wychowanie

Dziecko Benjamina Spocka, opracowane na nowo przez doktora Roberta Needlmana, to od lat wierny pomocnik i towarzysz rodziców i opiekunów, którzy poważnie i otwarcie podchodzą do najważniejszego w życiu zadania, jakim jest wychowanie dziecka.

Książka niesie głęboko humanistyczne przesłanie: ważne jest otwarte i tolerancyjne, choć jednocześnie wyważone, konsekwentne i spójne podejście do dziecka, bo tylko takie pozwoli wychować człowieka szczęśliwego i spełnionego, który akceptuje siebie i innych, potrafi radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nim życie, ma poczucie własnej wartości i kieruje się jasnymi zasadami. A przecież wszyscy chcemy, żeby nasze dzieci były szczęśliwe i spełnione.

Skarbnica bezcennych porad opartych na najnowszej wiedzy medycznej i psychologicznej w zakresie rozwoju dziecka

Rodzice i opiekunowie znajdą tu wyczerpujące informacje dotyczące m.in.:

– rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka od chwili narodzin do zakończenia okresu dojrzewania;

– karmienia w okresie niemowlęcym i zdrowego odżywiania w późniejszych fazach życia;

– zaspokajania potrzeb emocjonalnych dziecka na różnych etapach rozwoju;

– chorób dziecięcych, udzielania pierwszej pomocy i szeroko pojętej profilaktyki zdrowotnej;

– podejścia do wychowania w różnych typach rodziny;

– wyzwań i zagrożeń, jakie niosą ze sobą zmiany zachodzące w świecie: nowe technologie, szczególnie Internet, globalizacja, zmiany obyczajowe i wiele innych;

– wychowania dziecka z niepełnosprawnością;

– wspierania dziecka we wszystkich wyzwaniach związanych z adaptacją w środowisku rodzinnym, szkolnym i rówieśniczym;

– przygotowania do odpowiedzialnego podjęcia współżycia seksualnego i funkcjonowania w związkach.

Leave a Reply