Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Kiedy dzidziusiowi się nie śpieszy

FOT. ARTUR KRUPA

FOT. ARTUR KRUPA

Ciąża to wyjątkowy czas dla kobiety i jej rodziny. To czas pełen oczekiwania, którego zakończeniem jest poród zdrowego dziecka. Wiąże się z lękiem przed nieznanym, dobrze więc byłoby jak najlepiej się do tego wydarzenia przygotować, biorąc udział w zajęciach szkoły rodzenia.

Wielkie oczekiwanie
Psychiczne nastawienie na poród w podanym terminie powoduje, że każdy dzień opóźnienia wywołuje niepotrzebny stres. Skutkiem tego jest zmęczenie i przygnębienie. Wszyscy pytają: „Jeszcze nie urodziłaś?”. Brak wiedzy na temat porodu i brak umiejętności odczytywania informacji z własnego ciała jest ogromny. Częściej pacjentki korzystają z wiedzy przekazywanej przez koleżanki niż z prawdziwej edukacji w szkołach rodzenia. Uczestnictwo w takich spotkaniach pomogłoby w wyjaśnieniu wielu wątpliwości.

Właściwe obliczenia
Prawidłowa ocena wieku ciążowego umożliwia właściwą opiekę nad kobietą w ciąży, poprzez zmniejszenie ryzyka nieuzasadnionych indukcji porodu. Pozwala ustalić przewidywany termin porodu. Wiek ciążowy obliczamy od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Prawidłowy czas trwania ciąży wynosi 280 dni przy, co ważne, 28-dniowym cyklu miesiączkowym. Potwierdzeniem powinno być badanie ultrasonograficzne wykonane pomiędzy 8-22 tygodniem ciąży. Ponieważ niewiele kobiet ma regularne cykle miesiączkowe co 28 dni – możliwość pomyłki jest znaczna. Błędem jest myślenie, że przewidywany termin porodu zawsze odpowiada ciąży donoszonej.

Dlaczego zaczyna się poród?
Ostateczną „decyzję” o rozpoczęciu akcji porodowej podejmuje dziecko. Jednak organizm kobiety zaczyna się przygotowywać już kilka tygodni wcześniej. Pierwsze sygnały mogą zmylić. Należy pamiętać, że to tylko „wstęp”, czyli objawy przepowiadające. Kiedy dziecko staje się dojrzałe i jest gotowe do przyjścia na świat wysyła hormonalny przekaz do przysadki mózgowej i rozpoczyna się akcja porodowa.

To tylko orientacyjna data
Traktowanie wyznaczonego terminu porodu jako bezwzględnie obowiązującego jest z reguły przyczyną niepotrzebnego niepokoju. Orientacyjny termin porodu pozwala uniknąć stresu i niepotrzebnych komplikacji. Pozwoli zebrać siły i spokojnie przygotować się na to wielkie wydarzenie. To, że minął termin nie musi oznaczać, że ciąża jest przenoszona. Regularne wizyty u lekarza prowadzącego powinny rozwiązać ten problem. Z reguły zaleca się monitorowanie stanu płodu wykonując badanie kardiotokograficzne i badanie ultrasonograficzne pozwalające ocenić masę płodu, dojrzałość łożyska i ilość płynu owodniowego. Liczenie ruchów płodu jest informacją wspomagającą owe badania. W większości przypadków chodzi o błędne obliczenie terminu porodu. Poród, warunkuje gotowość organizmu matki i dojrzałość dziecka do podjęcia samodzielnego życia. Dojrzałość, wiek ciążowy a także przyrost masy ciała i długość zależą od tempa indywidualnego rozwoju płodu w łonie matki.

Gdy jednak ciąża jest przenoszona…
Główną przyczyną rzeczywistego przenoszenia ciąży jest zmniejszenie reaktywności mięśnia macicy. Może pojawić się wówczas zagrożenie dla dziecka, gdyż zmniejszająca się wydolność łożyska prowadzi do zaburzeń w dostarczaniu tlenu i odżywianiu. Czas zakończenia ciąży ma wpływ na życie noworodka, matki i rodziny. Wszystkie kobiety powinny być objęte właściwą opieką lekarza prowadzącego ciążę. Wskazany jest intensywny nadzór kardiotokograficzny i rozważenie sposobu ukończenia ciąży.
W Polsce jest realizowany Program Poprawy Opieki Prenatalnej, któremu podporządkowane są wszystkie procedury i badania medyczne. Kobiety uczęszczające regularnie na wizyty kontrolne mogą oczekiwać na poród bez zbędnych obaw.

Dobrze wiedzieć
Za poród w terminie uznajemy taki, który ma miejsce pomiędzy 38-42 tygodniem ciąży. Wyznaczony termin jest tylko orientacyjny. Powinien być modyfikowany w zależności od długości cyklu miesiączkowego kobiety, daty zapłodnienia i biometrycznych parametrów płodu.
***
Tekst: Anna Appelt, mgr położnictwa, Szkoła Rodzenia Vita w Bydgoszczy www.vita.edu.pl

Bez-nazwy-1

Leave a Reply