Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Spotkania z tatą cz. I

WWW.PAWELKANIUK.PL

WWW.PAWELKANIUK.PL

Czas oczekiwania na narodziny dziecka jest szczególnym momentem w życiu kobiety. Dotyczy wielkiego fizycznego wysiłku ze strony przyszłej mamy związanego z porodem, ale również nowych emocjonalnych wyzwań w tworzącej się rodzinie.

Współprzeżywanie
Coraz liczniejsze badania nad postawami i roli obecności partnera podczas ciąży i porodu wykazują, że współczesne podejście do wspólnego przeżywania ojcostwa i macierzyństwa nie pozostaje bez wpływu na sam ich przebieg. Jakość zależy od postawy przyszłych rodziców i gotowości podejmowania nowej roli.

Stworzyć domowe ognisko
Dawniej ojcowie mieli bardzo wyraźnie wyznaczone swoje miejsce kulturowo i społecznie. Zjawisko kuwady, które towarzyszyło w wielu kulturach pozwalało czynnie uczestniczyć ojcu i otaczać opieką przyszłą mamę wraz z dzieckiem również w trakcie trwania porodu. Budowanie „gniazda” – miejsca, w którym przyszła rodzina poczuje się bezpiecznie i będzie mogła podjąć trudy związane z urodzeniem i wychowaniem potomka, zebranie wszystkich niezbędnych do tego rzeczy i podtrzymanie ogniska, by zapewnić ciepło i dostatek, było wyznaczeniem działań przypisanych do preferowanych wzorców zachowań. O funkcjonowaniu tego zjawiska dzisiaj nie mówi się w tych kategoriach, mimo, że w naszej świadomości funkcjonuje ono nadal. Młodzi rodzice często porządkują swoje mieszkanie bądź przeprowadzają remonty na poczet polepszenia warunków dla mającej się powiększyć rodziny, odświeżają, malują, dokonują ważnych zakupów, mobilizują wszystkie swoje siły do mającej się zmienić sytuacji życiowej. Mimo, że na przestrzeni lat zmieniało się to zjawisko, to od zawsze towarzyszyło temu podekscytowanie i obawy nie tylko ze strony kobiet, które pragną wejść w macierzyństwo w sposób łagodny i bezpieczny dla swojego dziecka i siebie. Dotyczy to również mężczyzn, którzy chcą, aby nie pomniejszano ich roli jako ojca w odpowiedzialności za losy swojej rodziny.
Wspólne bycie razem od poczęcia dziecka, aż po jego urodzenie i opiekę nad nim, zapewnia całej rodzinie zaspokojenie potrzeb emocjonalnych.

Solidna podpora
Obecnie, od chwili, kiedy rodzice otrzymują wiadomość o mającym przyjściu na świat nowym członku rodziny, ojciec dziecka jest towarzyszem, obserwatorem dokonujących się zmian i wsparciem dla kobiety, mającej stać się wkrótce matką. Poród jest zakończeniem podjętego trudu przygotowań i zmagań, niejednokrotnie wielogodzinnego wysiłku fizycznego, jak i psychicznego.

KUBUŚ

KUBUŚ

Niebagatelny wpływ taty
Wiele badań, w ostatnim czasie rozszerzonych o obserwację wspólnego porodu i korzyści z niego wypływających dowodzi, że obecność ojca w czasie trwania samej akcji porodowej powoduje jej skrócenie, obniża też ilość hormonów stresu zaburzających często poprawność porodu. Obecność ojca dziecka przy narodzinach wpływa także na regulację czynności skurczowej, niweluje odczucie lęku i strachu. W poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji, sam poród nie jest odbierany aż tak traumatyczne, w takiej skali, z jaką obserwuje się porody bez udziału taty. Okres ciąży i porodu, aby mógł przebiegać łagodniej, z poczuciem równowagi, oprócz zapewnionej opieki medycznej i stałej kontroli położniczej, musi opierać się na bazie stabilnej sfery psychicznej.

Stop mitom!
Jakość sfery psychicznej zależy od zdobytego doświadczenia rodzinnego i przełamywania stereotypów, że „rodzenie, to babska sprawa”, ale przede wszystkim od nabytej wiedzy, np. na kursach przedporodowych czy z literatury tematycznej. W obecnej dobie, kierowanie się wyłącznie intuicją czy niesprawdzonymi informacjami przekazywanymi w gronie znajomych, nieposiadających żadnej potwierdzonej informacji na temat ciąży, porodu, połogu, pielęgnacji dziecka, procedur szpitalnych, jest niewystarczające.

Wspólne bycie razem od poczęcia dziecka, aż po jego urodzenie i opiekę nad nim, zapewnia całej rodzinie zaspokojenie potrzeb emocjonalnych, które tworzą się wraz z wyobrażeniem sobie siebie w innej roli i oczekiwaniami wobec nowej sytuacji.

Świadomy ojciec, to przede wszystkim rodzic posiadający zasób potrzebnych informacji, przydatnych w okresie jeszcze przedkoncepcyjnym, prenatalnym i okołoporodowym wraz z wiedzą na temat rozwoju swojego dziecka.
***
Tekst: Aleksandra Osińska, Położna i arteterapeutka, założycielka Szkoły Rodzenia ABC Dobry Start w Prudniku, Członek Polskiego Towarzystwa Położnych www.szkolarodzeniaprudnik.pl

Bez-nazwy-1

Leave a Reply