Pomóc naturze czyli poród przez CC

WWW.ANITA.COM

WWW.ANITA.COM

Od tysięcy lat ciąża kończyła się i nadal kończy porodem naturalnym. Noworodek przychodzi na świat poprzez ciasny kanał rodny, który ma za zadanie prawidłowo ustawiać główkę płodu w trakcie przechodzenia kolejnych etapów porodu i stworzyć warunki podciśnienia do nabrania pierwszego oddechu. Jednak nie zawsze natura spełnia swoją rolę – czasami trzeba jej pomóc wykonując cesarskie cięcie.

Kontrola ciąży
Jeśli ciąża przebiega prawidłowo, nic nie stoi na przeszkodzie naturalnych narodzin, które są powodem do radości i dumy obojga rodziców. Jednak są sytuacje, w których szereg zdarzeń zakłóca ten spokój i naraża mamę czy dziecko na wystąpienie komplikacji lub zagrożenie życia. Wtedy zwykle podejmuje się decyzję o zakończeniu ciąży drogą cięcia cesarskiego. Część wskazań do ukończenia ciąży poprzez „cesarkę” potrafimy zdefiniować jeszcze kiedy kobieta jest w ciąży, ale często dopiero w trakcie porodu okazuje się, że konieczna jest interwencja chirurgiczna. Dlatego tak ważny jest stały nadzór nad rodzącą, który pozwala przewidzieć sytuacje zagrożenia zdrowia i w bezpiecznym czasie wykonać cięcie cesarskie.

Wskazania do wykonania operacji
Istnieje wiele grup wskazań do wykonania cesarskiego cięcia. Najczęstsze to groźne niedotlenienie wewnątrzmaciczne, odklejenie łożyska i brak postępu porodu, który może wynikać z nieprawidłowego ułożenia płodu, czy nieprawidłowości w budowie miednicy rodzącej. Powodów do wykonania cesarskiego cięcia jest odpowiednio więcej i dzielone są na te ze strony matki i płodu, względne i bezwzględne, pierwotne i wtórne czy planowe i natychmiastowe. Poród jest czynnością zmieniającą się z minuty na minutę i tylko bardzo szczegółowa analiza sytuacji (wsparta profesjonalnymi badaniami, takimi jak USG czy zapis akcji serca płodu) pozwala zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań. Jeśli takiego powikłania nie daje się opanować to znak, że najlepszym wyjściem jest zakończenie porodu operacyjnie.

Zaufać naturze
Stanowisko ginekologów-położników jest jednoznaczne: jeśli nie ma uzasadnionych czynnikami medycznymi wskazań do wykonania cięcia cesarskiego, należy zalecać prowadzenie porodu drogą naturalną. Jest to metoda najbardziej fizjologiczna i pozbawiona ryzyka operacji brzusznej. Przeprowadzenie operacji cięcia cesarskiego na prośbę rodzącej, bez wskazań medycznych (mających uzasadnienie w stanie zagrożenia zdrowia matki lub płodu) jest narażaniem jej i dziecka na niepotrzebne ryzyko związane z operacją.

WWW.RADUNC.PL

WWW.RADUNC.PL

Rodzić naturalnie po cesarskim cięciu
Jeśli jednak, z jakichkolwiek przyczyn, poród odbył się poprzez cięcie cesarskie, wcale nie znaczy to, że przy kolejnej ciąży trzeba znowu rodzić operacyjnie. Mało kto wie, że już po upływie około dwóch lat można podejmować próbę rodzenia drogami naturalnymi. Bardzo często kończy się to sukcesem, a szczęśliwa mama może cieszyć się z uniknięcia kolejnej operacji. Jednak zdarzają się też sytuacje, kiedy po pierwszym cięciu cesarskim wykonuje się kolejne, jako nieuniknione następstwo poprzedniego. Każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i fachowej oceny sytuacji.

Nie taki poród straszny, jak go malują
Chodzenie do szkoły rodzenia pozwala ciężarnej zmniejszyć lęk przed porodem i jednocześnie zrozumieć jego przebieg. Jeśli poznamy fizjologię i naturę porodu, z większą ufnością przejdziemy wspólnie przez ten proces. Kobiety najczęściej boją się bólu, zapominając, że przecież istnieje możliwość znieczulenia w trakcie porodu. To stwarza dodatkowe czynniki przemawiające za zaufaniem dla naturalnych metod. W takich przypadkach cesarskie cięcie jest tylko opcją ubezpieczającą, a decyzję o jego przeprowadzeniu podejmuje się wyłącznie wtedy, gdy cokolwiek stwarza ryzyko dla matki czy dziecka. Obecnie technika wykonania operacji pozwala na dużo szybszy powrót do zdrowia niż kiedyś. Mniejsze są też dolegliwości pooperacyjne, jak i samo znieczulenie do operacji jest bardziej bezpieczne. Blizna po operacji, jeśli jest prawidłowo wygojona, staje się praktycznie niewidoczna. Jednak bez względu na to, czy dziecko znalazło się na świecie drogami natury, czy w wyniku cesarskiego cięcia, najważniejsze jest by po porodzie odpowiednio zadbać zarówno o nie, jak i o siebie.

Stały nadzór nad kobietą rodzącą i monitorowanie przebiegu ciąży pozwala przewidzieć sytuacje zagrożenia zdrowia i w bezpiecznym czasie wykonać cięcie cesarskie.

Mało kto wie, że już po upływie około dwóch lat od cesarskiego cięcia można podejmować próbę rodzenia drogami naturalnymi.
***
Tekst: dr n. med. Tadeusz Oleszczuk, ginekolog położnik

Bez-nazwy-1

1 Response

  1. Kamila

    Zmniejszenie strachu przed bólem, bo można dostać znieczulenie? To jakaś kpina. Powinno się trzymać realiów – prawdziwe znieczulenie podczas porodu jest w większości nie-prywatnych szpitali niemożliwa. Bo nie ma anestezjologów. Jako znieczulenie jest gaz wziewny, który u dużej części kobiet jest nieskuteczny albo paracetamol czy tez czopki doodbytnicze – które generalnie działają na początku 1 fazy porodu (jeśli w ogóle). Bajki o znieczuleniu są sprzedawane wszędzie kobietom w ciąży a potem na porodówce okazuje się, ze jeszcze za wcześnie na podanie znieczulenia zewnatrzoponowego, a sekundę pozniej jest już za późno – takie „kity” sprzedaje personel żeby jakoś się wykręcić od niewygodnych pytań o przyczynę niepodania znieczulenia. Proszę pisać zgodnie z realiami a nie w oparciu o książki i ustawę.

Leave a Reply