Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Jak stymulować rozwój zmysłów, poznawanie świata?

Kluczowym przewodnikiem poznawania świata są nasze zmysły. Dziecko jest złożoną indywidualnością pod względem zasobów genetycznych, neurofizjologicznych, zdrowotnych i środowiskowych.

Fot. Mietek Małek

Aby stymulować rozwój zmysłów dzieci powinny nieustannie patrzeć, słyszeć, wąchać, dotykać i smakować otaczający je świat. Ten sposób „uczenia się” pozwala wykorzystać im ich indywidualność i osobiste podłoże rozwoju każdego z nich. Istnieje niepodważalny związek pomiędzy koncepcją wielozmysłowego poznawania świata a rozwojem dziecka. Tworzy się ogromna baza danych i doświadczeń – im więcej dziecko zakoduje za pomocą różnych zmysłów, tym lepiej będzie funkcjonowało oraz lepiej będzie rozumiało otaczający je świat. Tym samym będzie sprawniej komunikowało się z otoczeniem oraz wyrażało swoje potrzeby. Zwiększy się jego aktywność poznawcza i motywacja do działania. Rola zmysłów jest nieoceniona w życiu każdego człowieka, a w okresie dzieciństwa jest inspirującą wędrówką po świecie pełnym przygód i wrażeń.

Nasz organizm nie realizuje zaprogramowanego planu rozwoju naszego ciała i umysłu. Ten kierunek w znacznym stopniu wyznaczany jest przez otoczenie. Podobnie przebiega proces rozwoju zmysłów. Zmysły również podlegają procesowi dojrzewania, ale tempo i stopień jaki osiągną zależy jedynie od dostarczanej im stymulacji. Cała wiedza o otaczającym dziecko świecie dociera do niego za pośrednictwem zmysłów: wzroku, słuchu, smaku, węchu, równowagi i dotyku.

Fot. Mietek Małek

Fot. Mietek Małek

Do stymulacji rozwoju zmysłu wzroku dziecko musi mieć możliwość obserwacji świata: ludzkich twarzy i rysujących się na nich emocji oraz obiektów, które mają dość kontrastowe barwy. Słuch jest zmysłem, który stymulowany jest od ok. szóstego miesiąca życia płodowego, a więc dziecko przychodzące na świat ma ten zmysł już dość dobrze rozwinięty. Stąd kojąco na takiego maluszka wpływa odgłos bicia maminego serca, biały szum, a także ulubiona kołysanka lub piosenka, którą słyszało wiele razy. Zmysły węchu i smaku obecnie pełnią niemniej ważną rolę w procesie rozwoju dziecka, a ich rozwój w znacznym stopniu przebiega podczas życia płodowego i jest uzależniony od diety ciężarnej mamy. Zmysł równowagi odpowiednio pobudzany zapewnia sprawność motoryczną i intelektualną dziecka. Dlatego tak często maluchy dopominają się o huśtanie, noszenie na rękach, bujanie, „podrzucanie”, bieganie, skakanie, zabawy na huśtawce i karuzeli. Ostatnim ze zmysłów jest dotyk, który rozwijany poprzez masaże i przytulanie gwarantuje radosne, odprężone i bardziej odporne na stres dziecko.

Fot. Mietek Małek

Warto w podróż po zmysłach zaprosić króliczka Alilo, który będzie wspierał i dostarczał wzrokowe, słuchowe i dotykowe wrażenia, dopełniając całościowe przeżywanie i poznawanie przez dziecko świata. Alilo występujący w różnych kolorach, zamknięty w przyjaznej w dotyku postaci, z możliwością wgrania muzyki lub różnych odgłosów z otaczającego nas świata, z funkcją dyktafonu czy rozpoznawania kolorów pozwoli na jeszcze lepszą stymulację zmysłowych doświadczeń dziecka.

Ważne jest, aby dziecka NIE PRZESTYMULOWAĆ i zwracać uwagę na całościowy rozwój dziecka oraz jego bieżące potrzeby. Warto wspomnieć, że wzmacniamy dojrzewanie TYLKO jednego zmysłu w danym czasie.

Anna Wilczyńska – wychowawca i nauczyciel języka angielskiego w przedszkolu, logopeda, oligofrenopedagog.

Dowiedz się więcej na www.alilo.pl

Leave a Reply