Na stronie abcdobrejmamy.pl mogą występować wpisy o charakterze reklamowym.

Oblicz dni płodne

Poniższy kalkulator wylicza dni płodne i niepłodne w oparciu o regułę Holta. Otrzymany wynik jest jedynie orientacyjny.

Podaj datę pierwszego dnia ostatniej miesiączki i długość cyklu, a dowiesz się kiedy możesz zajść w ciążę.

Data pierwszego dnia ostatniego krwawienia:
Długość cyklu:
dni