Imiona dziewczynek zaczynające się literą F

FELICJA

Osoba poszukująca władzy, chętnie studiująca nauki związane ze sztuką. Bywa, że zostaje muzykiem lub pisarzem. Z zasady natura szlachetna, pełna chęci i woli służenia innym, śpieszy z radą w każdej sytuacji. To, co czyni, robi z rozwagą, niezwykle odpowiedzialnie.
Imieniny: 24.01, 7.03, 27.04

FRANCISZKA

Osoba szlachetna, wrażliwa na ludzkie krzywdy, energiczna w działaniu. Dużo swojego życia poświęca drugim, służy im radą i pomocą materialną. Życie swoje nieraz ciężkie uprzyjemnia sobie żartobliwym traktowaniem dolegliwości, ceni humor. Sporo czasu przeznacza na sprawy społeczne.
Imieniny: 9.03, 21.08, 22.12

a b c d e f g
h i j k l ł m
n p s u w ż z