Imiona chłopczyków zaczynające się literą G

GABRIEL

To ekstrawertyk. Jest otwarty i życzliwy dla ludzi. Uczciwie i rzetelnie wykonuje powierzone mu zadania, jednak często przekłada sprawy zawodowe nad rodziną. Bywa bardzo tolerancyjny wobec obcych i niezwykle wymagający wobec najbliższych.
Imieniny: 27.02, 29.09

GRZEGORZ

Osoby o tym imieniu posiadają bardzo silną wolę. Są obiektywni, gotowi wszystko poświęcić dla idei. Ich prawdziwym celem jest samorealizacja i wypełnienie swej misji. Nie lubią tracić czasu z ludźmi, którym nie mają nic do powiedzenia. Niemniej uprzejmość zmusza ich do podporządkowania się pewnym regułom. Są pewnymi i wiernymi, ale tyranicznymi i dość męczącymi przyjaciółmi. To ludzie dążący do celu, twórcy zapowiadający nową erę.
Imieniny: 2.01, 4.01, 13.02, 12.03, 24.04, 4.05, 9.05, 25.05, 25.08, 3.09, 30.09, 16.10, 17.11, 28.11, 24.12

a b c e f g
h i j k l ł m
n p s w z